rendszeres kötelezettségek

Ebben a részben arról esik szó, mik azok az általános rendszeres kötelezettségek, amit egy vállalkozónak havonta, évente meg kell fizetnie. Természetesen ide most nem vettük bele a szállítói számlák és egyéb kifizetéseket. (pl.  online számlázó program havi költsége, weboldal karbantartás díja, könyvelő költsége, irodai takarítás, bérek, stb. )

1. Havonta

Befizetési határidő: tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

Összege: 25 000,- Ft, vagy 50 000,- Ft vagy 75 000,- Ft

2. Évente kétszer

Befizetési határidő: március 15., illetve szeptember 15.

Összege: településenként változó

3. Évente egyszer

Beadási határidő: február 25.

  • Kereskedelmi és Iparkamarai tagság

Befizetési határidő: március 31.

Összege: 5 000,- Ft